Nastavení Starter Kit

 
 

Začít

step-1.png

Zapněte lampu nebo zařízení a připojte napájecí kabel do On / Off Module

step-2.png

Plug On / Off Module do zásuvky.

step-3.png

Zapnout Mini Remote posunutím hlavního vypínače doprava.

 
step-4.png

Stiskněte a podržte požadované tlačítko na Mini Remote, dokud nepípne.

step-5.png

Podržte tlačítko SET, dokud nezačnou On / Off Module dvojité pípnutí

step-6.png

Opakujte kroky jedna až pět pro druhý program On / Off Module.


Příruček a návodů

Rychlý návod

Návody