Ustawienie zestawu Starter

 
 

Pierwsze kroki

step-1.png

Włącz światła lub urządzenia i podłączyć przewód zasilający do On / Off Module.

step-2.png

Podłącz On / Off Module do gniazda zasilania.

step-3.png

Włącz Mini Remote, przesuwając przełącznik zasilania w prawo.

 
step-4.png

Wciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk na Mini Remote, aż sygnał dźwiękowy.

step-5.png

Przytrzymaj przycisk SET aż pojawi się On / Off Module podwójnych dźwięków.

step-6.png

Powtórz kroki od jeden do pięć dla drugiego On / Off Module.


Instrukcje i porady

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcje